התערוכה החקלאית

2025

התערוכה החקלאית

יום רביעי

12/02/2025

שעות פתיחה 09:00-16:30

יום חמישי

13/02/2025

שעות פתיחה 09:00-16:00