התערוכה החקלאית

2023

התערוכה החקלאית

יום רביעי

15/02/2023

שעות פתיחה 09:00-16:30

יום חמישי

16/02/2023

שעות פתיחה 09:00-16:00