קישור לקטלוג התערוכה

הקטלוג הופץ ל11,000 חקלאים בדיוור שמי בדואר.
ובנוסף לתפוצה הזו גם יחולק בכניסה לתערוכה לכל המבקרים.