צור קשר
היום הפתוח 2019 מתקיים בתחנת יאיר, תחנת המחקר של מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר. תחנת יאיר נמצאת בסמוך לכביש 90 (כביש הערבה) מצפון לבית ספר שדה חצבה.
שעות פתיחה: 30.1.19 בין השעות 09:00-16:30 ; 31.1.19 בין השעות 09:00-16:00
הבאים מצפון על כביש הערבה יפנו שמאלה למושב חצבה.
הבאים מדרום יפנו ימינה למושב חצבה.
מצומת חצבה הכניסה לתערוכה משולטת היטב וסדרנים יכוונו את התנועה.
מגרש חניה גדול ממזרח לתחנת יאיר עומד לרשות המבקרים לחניה חופשית.
 
פרטים והרשמה 
052-4260798
היום הפתוח 2019 מתקיים בתחנת יאיר, תחנת המחקר של מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר. תחנת יאיר נמצאת בסמוך לכביש 90 (כביש הערבה) מצפון לבית ספר שדה חצבה.
שעות פתיחה: 30.1.19 בין השעות 09:00-16:30 ; 31.1.19 בין השעות 09:00-16:00
הבאים מצפון על כביש הערבה יפנו שמאלה למושב חצבה.
הבאים מדרום יפנו ימינה למושב חצבה.
מצומת חצבה הכניסה לתערוכה משולטת היטב וסדרנים יכוונו את התנועה.
מגרש חניה גדול ממזרח לתחנת יאיר עומד לרשות המבקרים לחניה חופשית.