חידושים בחקלאות

2019

חידושים בחקלאות

 

הצצה נדירה לעולם המחקר ולגילויים החדשים בתחום החקלאות

מטעים
החלה בדיקת שיטה להערת הכרם ע"י שוק חומני בעזרת מבנה היוצר "בועת חום" סביב הבדים כתחליף לשימוש בחומר שעשוי להיאסר לשימוש בשנים הקרובות. המחקר מתבצע בשיתוף בועז ציון מהמכון להנדסה חקלאית.

פרחים
מינים חדשים נבחנים כחלופיים לפרחים המסורתיים בינהם- הקריופתריס, ורוניקה ודיכלוסטמה. כמו כן אנו בוחנים התכנות גידול פרחים בבית רשת כתחליף לפלפל.

ירקות
גידול תרד גוליבר נבחן בתחנת יאיר. התרד בעל עלים גדולים ובשרניים ניתן לאכול את העלים הגדולים ואת אמירי הצמיחה.

דגים
לאחרונה הסתיים בהצלחה פרויקט בן שלוש שנים שמטרתו הייתה פיתוח פרוטוקול רבייה לדג הקרדינל טטרה, שהוא בעל ביקוש רב בארץ ובעולם. מטרת המו"פ היא ליישם את הגידול במשקי הערבה. 

קרקע ומים
במו"פ ערבה תיכונה וצפונית עוסקים בשנים האחרונות אחר ממשקי השקיה אשר יעלו יבולים בתנאי עקות משולבות, לדוגמה עקת חום והשקיה במים מליחים. למשל, מצאנו בניסויים שנערכו בגידולי ירקות ובתמרים כי להשקיה חלקית בלילה יש יתרון ברור בהדחת המלחים מבית השורשים הפעיל, בהשוואה לממשק השקיה בשעות האור.
 
חידושים בחקלאות